Uczenie się utworu. Ile czasu potrzeba aby opanować utwór muzyczny?

Często jesteśmy pytani przez uczniów ile czasu potrzeba, aby opanować utwór muzyczny. Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie oczywiście nie ma. Jest to kwestia indywidualna, zależna od zdolności pianisty oraz poziomu trudności utworu.

Technika pianistyczna. Co Rachmaninow mówił o rozwijaniu techniki pianistycznej?

Nieustanne doskonalenie techniki pianistycznej jest jednym z podstawowych elementów pianistycznej edukacji. Często jesteśmy pytani, szczególnie przez najmłodszych uczniów, dlaczego muszą codziennie ćwiczyć gamy i pasaże. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa jednego z największych pianistów przełomu XIX i XX wieku – Sergiusza Rachmaninowa, który mówił, że sama umiejętność grania kilku utworów nie przesądza o „muzycznej biegłości”.

Czytanie utworu. Jak uczył Franciszek Liszt?

Przystępując do opracowywania nowego utworu, po wstępnej analizie (jeszcze przed pierwszym zagraniem), powinniśmy jasno określić cele i środki, czyli ćwiczenia, które pomogą nam te cele osiągnąć. Na początkowym etapie pracy nad utworem najważniejszym celem jest oczywiście opanowanie muzycznego tekstu. Istnieje wiele teorii dotyczących pierwszego etapu pracy nad utworem. Z oczywistych względów pomijamy w tym momencie naukę utworu metodą beznutową, o której w swojej książce wspomina Couperin. Jest ona szczególnie ważna na początkowym etapie edukacji pianistycznej, gdyż pozwala stale kontrolować prawidłowe funkcjonowanie aparatu gry. Dziś jednak chcemy, w bardzo ogólnym zarysie, przedstawić, w jaki sposób nad utworem pracował Franciszek Liszt.

Tańce. Jak wykonywać rytm Poloneza?

Aby dobrze interpretować tańce należy w sposób właściwy wykonywać ich charakterystyczne struktury rytmiczne.
Jak wykonywać rytm Poloneza?
Przeczytajcie radę Prof. Reginy Smendzianki:

Ćwiczenie. Ile godzin dziennie powinniśmy ćwiczyć?

Najważniejsza jest umiejętność zachowania właściwych proporcji w układaniu planu dnia. Johannes Brahms zwykł mawiać, że należy poświęcać tyle samo czasu na granie co na czytanie.

Fortepian. Na jakim fortepianie powinniśmy ćwiczyć?

Każdy pianista ma swój ulubiony fortepian, na którym grając może wydobyć najpiękniejszy dla siebie dźwięk. Pianiści nie mają jednak takiego komfortu jak skrzypkowie czy gitarzyści, którzy mogą koncertować na tym samym instrumencie, na którym codziennie ćwiczą.