Gamy. Dlaczego warto ćwiczyć gamy i pasaże?

Ucząc się w Szkole Muzycznej II stopnia często słyszałam zdanie wypowiadane przez moją Panią Profesor Irenę Rolanowską:

"Nie ma dnia bez Etiudy Chopina"


Podobnie jest w przypadku gam i pasaży. Każdego dnia ćwiczenie powinniśmy rozpoczynać od gam i pasaży. Jest to niezbędne dla prawidłowego rozwoju naszej techniki pianistycznej, jak rozgrzewka dla sportowca. Wiele elementów wypracowanych na gamach i pasażach można potem zastosować do konkretnego repertuaru.
Dzięki codziennemu ćwiczeniu gam i pasaży poznajemy i doskonalimy:
- podstawowe elementy techniki pianistycznej (zasady prawidłowego palcowania, umiejętność prawidłowego podkładania kciuka),
- techniczną biegłość oraz wyrównanie rytmiczne i brzmieniowe w figuracjach,
- umiejętność kreatywnego kształtowania dynamiki oraz słyszenia odmiennej kolorystyki poszczególnych rejestrów klawiatury i tonacji muzycznych,
- umiejętność budowania triady harmonicznej i rozwój świadomości harmonicznej,
umożliwiający samodzielność w harmonizowaniu prostych melodii.

Logowanie

© 2019 MARTATELIER. All Rights Reserved.